جلسه انتخاب دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جلسه انتخاب دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، روز سوم بهمن ماه ۹۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر، با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی زارع چاهوکی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، خانم خرمی معاون محترم مشارکت های اجتماعی دانشگاه و آقای محمدپور مسئول انجمن های علمی و شورای دبیران انجمن های علمی دانشگاه تهران ، در سالن شورای باشگاه دانشجویان برگزار شد.
در ابتدا جناب آقای دکتر زارع چاهوکی مدیر کل محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با ایراد سخنرانی به معرفی ساختار و برنامه های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران و نیز چشم اندازها و اهداف پرداختند.
در ادامه دبیران انجمن های علمی مشکلات، انتقادات و پیشنهادات مرتبط با انجمن های خود را خطاب به دکتر زارع چاهوکی ایراد نمودند.
طی این نشست پس از معرفی نامزدها و بیان برنامه های انتخاباتی و نیز صحبت شورای مدیریت، با انصراف اختیاری سرکار خانم اسدالهی نماینده محترم دانشکده دامپزشکی و آقای لقمان پور نماینده محترم دانشکده الهیات از نامزدی انتخابات، جناب آقای مهدی تاج پور نماینده و دانشجوی محترم دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران، به عنوان دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزیده شد.
در پایان آقای ارمیا سحرخیز، دبیر دبیران  اسبق انجمن های علمی، گزارشی از عملکرد خود در سال گذشته را ارائه نمودند.

تصاویر مربوطه:

یک دیدگاه