آغاز دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران – زمستان ۹۵

اداره‌کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران دورۀ آموزشی ((تدوین و اجرای خط‌مشی‌های فرهنگی مبتنی بر مدل مشارکت دانشجویان)) را با حضور کارشناسان فرهنگی دانشگاه برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که روز سه‌شنبه هفتم دی ماه ۹۵ در محل باشگاه دانشجویان برگزارشد، تعداد ۴۷ تن از کارشناسان فرهنگی از حوزۀ ستادی معاونت فرهنگی و واحدهای آموزشی حضور داشتند و مباحث ذیل در چهار نشست پیاپی و به مدت ۸ ساعت ارائه گردید.
معارفه، مقدمه و وضع موجود، گروه‌بندی، مسئله‌شناسی، ریشه‌یابی مسائل، دلایل مسئله‌ها و تدوین خط‌مشی‌، سپس تدوین استراتژی SWOT، و تأیید خط‌مشی، مدل مشارکت دانشجویان، راهکارهای دانشجویی، ارزیابی و اصلاح؛ از سرفصل‌های مطرح شده در این کارگاه بود که پس از ارائه توسط مدرس کارگاه، بر اساس کار گروهی اجرا و ارائه می‌‌شد. این کارگاه آموزشی یک روزه پس از تکمیل فرم نظرسنجی توسط فراگیران،‌ در ساعت ۱۶ به پایان رسید.
شایان ذکر است به منظور توانمندسازی کارشناسان فرهنگی دانشگاه، دو دورۀ آموزشی دیگر در روزهای ۱۴ و ۲۱ دی ماه ۹۵ برگزار خواهد شد.

گزارش تصویری:

یک دیدگاه