انتخابات کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران ۲۸ مهر ماه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان از ساعت ۹ تا ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

مطابق ماده ۱۵ آئین‌نامه کانون‌ها، اعضای شورای مرکزی هر کانون از بین اعضای مجمع عمومی کانون (اعضای هر کانون) انتخاب خواهند شد.

شایان ذکر است؛ ثبت‌نام برای کاندیداتوری شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی از بین اعضای هر کانون از ۸ تا ۱۴ مهر ماه جاری به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌های ارتباطی معاونت فرهنگی و دانشجویی پردیس/دانشکده‌های دانشگاه تهران انجام خواهد شد.

یک دیدگاه