شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «صنعت و غذا» منتشر شد

شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «صنعت و غذا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه فناوری صنایع غذایی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه علمی دانشجویی «صنعت و غذا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه فناوری صنایع غذایی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران منتشر شد.

گفتنی است؛ سردبیر و مدیر مسئول نشریه به ترتیب رخشان عابدینی و سحر حسینی هستند.

مصاحبه با دکتر فاطمه آذری کیا، هرآنچه از پنیر می‌دانیم، تکنولوژی نانو در صنعت غذا، علم و غذا و توسعه تاریخی آن از جمله مطالبی است که در این شماره نشریه کار شده است.

همچنین فرآیند تولید شکلات، نگارش رزومه، بسته بندی تترا پک، پمپ‌های سانتریفیوژ، تکنولوژی بستنی، کروماتوگرافی، نگه دارنده‌ها و استابلایزر از دیگر مطالب این نشریه است.

گفتنی است؛ سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس Stdpub.ut.ac.ir راه‌اندازی شده است و امکان اختصاص سایت به هر نشریه برای انتشار الکترونیکی وجود دارد. این نشریه از اینجا قابل دسترس است.

یک دیدگاه