شماره جدید نشریه علمی دانشجویی ساعی منتشر شد

شماره جدید نشریه علمی دانشجویی ساعی با عنوان «ویروس کرونا و منابع طبیعی (جنگل)» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه علمی دانشجویی ساعی با عنوان « ویروس کرونا و منابع طبیعی (جنگل)» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیر مسئول و سردبیر این نشریه به ترتیب هانیه شاه قبادی و محمد عسگری هستند.همچنین اعضای تحریریه ویژه این شماره احسان عبدی، محمد عولطفی همت، احمد بیرانوند، مریم عسگری، مژگان سعادتمندی، کیوان فضل کریمی، مریم سادات آشناخواه، دنیا رحمانی حصار و طراح پشت جلد محمد ابراهیمی نژاد و عکاس صفحه نخست محمدصالح توکلی هستند.

این شماره از نشریه با سخن سردبیر آغاز و در بخش‌های بعدی عناوینی همچون مصاحبه با کارآفرین برتر حوزه منابع طبیعی و کشاورزی، معماری نهادی و فعالیتهایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اثرات مثبت و منفی ویروس کرونا در محیط زیست و منابع طبیعی ملی و بین المللی چیست؟، پناهندگان اکولوژیک؛ معضلی پیش روی جهان، کلاس‌های مجازی و چالش‌‌های آن، مصاحبه با مهندس ماهان قربانی و معرفی نرم افزار R کار شده است.

شایان ذکر است؛ برای مشاهده نشریه ساعی بر روی اینجا کلیک کنید. کانال انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران به آدرس Tehranforestry@ قابل دسترس است.

گفتنی است؛ سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس Stdpub.ut.ac.ir راه‌اندازی شده است و امکان اختصاص سایت به هر نشریه برای انتشار الکترونیکی وجود دارد.

یک دیدگاه