شماره شانزدهم فصلنامه علمی دانشجویی دامِستیک منتشر شد

شماره شانزدهم فصلنامه علمی دانشجویی دامِستیک به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره شانزدهم فصلنامه علمی دانشجویی دامِستیک با عنوان «دنیای بدون زنبور عسل واقعا جای قشنگی نیست» منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه «سیاست یک بام و دو هوا در تامین نهاده‌های خوراک دام» به عنوان یادداشت ویژه آمده است. همچنین اَبر داده‌ها و نثش جدیدترین تکنولوژی‌ها در اصلاح نژاد دام و طیور در بخش مقالات کار شده است. برای مشاهده این شماره نشریه به سامانه domesticsj.ut.ac.ir مراجعه کنید.

صاحب امتیاز این نشریه، انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران است که موفق به کسب امتیاز نشریه حرفه‌ای نیز شده است. بر این اساس به مقاله‌های این نشریه، در حد نشریات علمی ترویجی امتیاز داده می‌شود.

یک دیدگاه