انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران برگزار شد

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران امروز ۲۷ بهمن ماه در باشگاه دانشجویان برگزار شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران امروز ۲۷ بهمن ماه در باشگاه دانشجویان برگزار شد.

گفتنی است؛ ۶۶ تن از مجموع کسانی که حق رأی داشتند در این انتخابات شرکت کردند. البرز حبیبی با ۳۹ رأی، محمدمعین شاکری با ۳۹ رأی به عنوان اعضای اصلی و پدرام فیضی با ۱۱ رأی به عنوان عضو علی البدل با کسب اکثریت آرا به عنوان نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران انتخاب شدند.

مستندات و نتایج این انتخابات در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران مطرح و پس از تأیید به شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/

یک دیدگاه