برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضای کمیته، روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضای کمیته، روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

در این جلسه با صدور مجوز ۵ نشریه و ایجاد تغییرات در ۴ نشریه موافقت شد. همچنین با درخواست اعطای امتیاز نشریه حرفه ای به نشریه های «دامستیک» و «گیاه‌پزشک» و «صنعت سبز نوین» بررسی و مقرر شد این نشریات بر اخذ امتیاز نشریه حرفه‌ای به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود.

همچنین با درخواست صدور مجوز نشریات رگ تاک، کوروس، دیده بان، قلم راهبردی، جعبه سیاه و درخواست تغییرات در نشریه مکانیک بیوسیستم، گیاهپزشک، صنعت و غذا، آبخوان و درخواست اعطای امتیاز گیاه‌پزشک، دامستیک، صنعت سبز نوین موافقت شد.

شایان ذکر است پیرو اطلاعیه انتخابات کمیته ناظر بر نشریات و طبق ماده ۱۳ شیوه‌نامه برگزاری انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی درخواست های ارسالی مبنی بر فعال بودن نشریه بررسی و فهرست مدیران مسئول دارای حق رأی نهایی و مقرر شد فهرست نهایی منتشر شود.(جدول نشریات)

 

انتهای پیام/

یک دیدگاه