دانشجوی دانشگاه تهران در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

آرش جولاده رودبار، دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عضویت در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درآمد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، با انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشجویی سراسر کشور در هفدهمین همایش سراسری نشریات دانشجویی، آرش جولاده رودبار، دانشجوی دانشگاه تهران، به عضویت شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در آمد.
دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی، جولاده را به عنوان عضو دانشجویی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: «با عنایت به انتخاب جنابعالی در انتخابات هفدهمین نشست نماییندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دانشگاه های سراسر کشور، بدینوسیله جنابعالی را به مدت یک سال به عنوان عضو دانشجویی شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی منصوب می کنم.»
از سوابق این فعال دانشجویی می توان به مدیر مسئولی نشریه شیل، دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دبیر انجمن علمی دانشجویی شیلات دانشگاه تهران و بازرس انجمن آبزی پروری ایران اشاره کرد. مقام مقاله برتر سوم حوزه کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی از افتخارات وی است.

یک دیدگاه