انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، ۳۰ مهر ۱۳۹۸ در سامانه https://vote.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

آن دسته از کانون‌هایی که در انتخابات اردیبهشت ماه شرکت نکرده یا حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند، در این دوره انتخابات شرکت می‌کنند. دانشجویان متقاضی واجد شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام کاندیداتوری تا ۱۷ مهر ماه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده / پردیس‌ها مراجعه کنند.

آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

یک دیدگاه