انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، ۲۹ مهر ۱۳۹۸ در سامانه https://vote.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

آن دسته از انجمن‌هایی که در انتخابات اردیبهشت ماه شرکت نکرده یا حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند، در این دوره از انتخابات شرکت می‌کنند. دانشجویان متقاضی واجد شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام کاندیداتوری تا ۱۷ مهر ماه به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده / پردیس‌ها مراجعه کنند.

آئین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید. ‌‌

یک دیدگاه