شماره دوم نشریه UT-TED منتشر شد

دومین شماره از نشریه دانشجویی UT-TED به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، شماره دوم نشریه دانشجویی UT-TED منتشر شد و مصاحبه با دکتر عطا کالیراد، پژوهشگر و مروج علم، بررسی دلایل برگزاری مسابقات UT-TED از قلم دبیر رویداد، گزارش برگزاری دور دوم مسابقه و گزیده‌ای از سخنرانی‌های اجرا شده در این دوره، از مهم‌ترین مطالبی است که در شماره دوم نشریه UT-TED به آن پرداخته شده است.

همچنین در این شماره با استفاده از قابلیت چندرسانه‌ای، فیلم سخنرانی‌ها نیز گنجانده شده و علاقه‌مندان می‌توانند با اسکن QR کد مربوطه، آن‌ها را مشاهده کنند.

مسابقات سخنرانی­های ترویجی UT-TED، با هدف فراهم آوردن بستری جهت طرح و تبادل پیشنهادهای علمی و انگیزشی از سوی آنانی که تشنه کنجکاوی و آشنایی با ایده­هایی هستند که قادرند نگرش فردی و زندگی اجتماعی را تغییر دهند، به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار ­شد. با هدف ثبت وقایع و محتوای منتشر شده در این رویداد، تیم برگزاری تصمیم به انتشار نشریه‌ای دانشجویی با همین نام گرفته است.

علاقه‌مندان می‌توانند از  اینجا نشریه را دریافت نمایند.

یک دیدگاه