فراخوان ارسال مقاله گاهنامه مطالعات جهان

   مطابق اطلاعیه‌ی اعلام شده صاحب امتیاز نشریه مطالعات جهان، این نشریه برای انتشار شماره دوم خود، مقاله می‌پذیرد.

   به گزارش خبرنگار دانشجوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و به نقل از سامانه الکترونیکی نشریه مطالعات جهان، این نشریه به جهت انتشار شماره دوم خود فراخوانی را منشتر کرده‌است.

   محور مورد بحث نشریه مطالعات جهان برای شماره دوم اصلاحات ساختاری‌ِ سیستم اقتصادی که در کشورهای مختلف می باشد.

   علاقه‌مندان می‌توانند به جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات، به سامانه گاهنامه مطالعات جهان، از اینجا مراجعه کنند.

یک دیدگاه