برگزاری ۱۳۲ مین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضای کمیته، روز سه‌شنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۸ برگزار شد. در این جلسه با صدور مجوز ۸ نشریه، تغییرات در ۷ نشریه و لغو امتیاز ۳ نشریه موافقت شد.

بر اساس این گزارش، نشریات بیوفیل، بیوتکنولوژی، صنعت و محیط زیست، ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی، تحول، سیاست سبز، مالی تهران و перо موفق به کسب مجوز انتشار شدند.

همچنین با تغییرات در نشریات آرامین، برگ سبز، پژوهش در تاریخ، صنعت سبز، دنا، دامستیک و روجا موافقت شد. در ضمن به‌دلیل دانش‌آموختگی صاحبان امتیاز نشریات ملیسا، گفتمان کارآفرینی و تردید و بر اساس درخواست ارسالی از سوی صاحبان امتیاز آنها، مجوز این نشریات لغو شد.

نتایج اینجا قابل مشاهده است.

یک دیدگاه