مشارکت ۲۷ درصدی دانشجویان دانشگاه تهران در انتخابات کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشجویی

 

دومین دوره انتخابات متمرکز کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران به‌ترتیب در روزهای ۲۹ و ۳۱ اردیبهشت‌ماه برگزار شد.

در این دوره از انتخابات که با مشارکت ۱۳۴۹۲ تن از دانشجویان (۲۷ درصد از کل دانشجویان) به‌صورت الکترونیک در سامانه vote.ut.ac.ir برگزار شد، ۵۶ کانون‌ فرهنگی و ۱۷۵ انجمن علمی دانشجویی دانشگاه حضور داشتند.

گفتنی است انتخابات میان‌دوره‌ای کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه برای آن دسته از کانون و انجمن‌هایی که در این دوره شرکت نکرده‌اند یا در انتخابات حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند، مهر ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

 

یک دیدگاه