عکاس خوزستانی منتخب فستیوال بین‌المللی کشور پرتغال شد

عکاس خوزستانی منتخب فستیوال بین المللی کشور پرتغال شد

دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موفق شد منتخب فستیوال بین‌المللی Transversalities در کشور پرتغال شود.

فستیوال بین‌المللی Transversalities  توسط  Centro de Estudos Ibicricos CEI و با میزبانی کشور پرتغال برگزار می‌شود.

موضوعات امسال برای این فستیوال؛ مناظر، تنوع زیستی و میراث طبیعی، مناطق روستایی، کشاورزی و سکونتگاه‌ها، شهر و روند شهر‌سازی، فرهنگ و جامعه، تنوع فرهنگی و انسجام اجتماعی در نظر گرفته شده است و در شرایط فراخوان این مسابقه تأکید شده بود که عکس‌ها باید تنوع اقلیم‌ها، جوامع و فرهنگ‌های مختلف قاره‌ها را نشان دهند.

سید مدیار شجاعی‌فر، عکاس خوزستانی و دانشجوی ترم دوم کارشناسی ارشد مطالعات توسعه اجتماعی (توسعه محلی گرایش روستایی) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موفق شد با دو عکس از گرد و غبار شدید در اهواز در این دور از فستیوال بین‌المللی Transversalities  انتخاب شود.

یک دیدگاه