برنامه های هفتگی تشکل های اسلامی دانشگاه تهران

حلقه بازی توسط انجمن اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوشنبه‌ها ساعت ۱۲ در دفتر این انجمن برگزار می‌شود.

کتاب درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی در حلقه مطالعاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی، دوشنبه‌های ساعت ۱۲:۱۵، در دفتر انجمن اسلامی دانشجویان، بررسی می‌شود.

حلقه تدبر در قرآن کریم با محوریت سوره منافقون توسط بسیج دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دارالقرآن شهدای دانشگاه تهران، سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.

حلقه سینما همراه با نقد و گفتگو پیرامون فیلم های سینمایی، بدون نمایش فیلم و بررسی کارکرد و رسالت سینما از دیدگاه امام (ره) و مقم معظم رهبری، توسط بسیج دانشجویی فنی مرکزی، سه شنبه ها ساعت ۱۷ در کتابخانه بسیج دانشجویی فنی مرکزی برگزار می شود.

حلقه مطالعاتی کتاب این هفته با محوریت کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» توس بسیج پردیس دانشکده های فنی، چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در دفتر بسیج خواهران این پردیس برگزار می‌شود.

حلقه فلسفه سیاسی با بررسی کتاب لیبرالیسم سیاسی اثر جان رالز، چهارشنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در نوارخانه ۱۶ آذر دانشکده فنی برگزار می شود.

یک دیدگاه