حضور کانون هلال احمر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در هفته سلامت

غرفه کانون هلال احمر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در هفته سلامت، از ۹ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در پردیس مرکزی دانشگاه تهران، برپا شد.

این کانون در هفته سلامت، اقدام به عضوگیری، ثبت نام برای کلاس‌های آموزشی امداد و کمک‌های اولیه، جمع‌آوری کمک برای ارسال به سیل زدگان و … کرد.

همچنین غرفه کانون هلال احمر باشگاه دانشجویان در سراهای دانشجویی خوابگاه‌ها از ۷ تا ۱۴ اردیبهشت در کوی دانشگاه در حال فعالیت است. اقدامات این غرفه شامل عضو‌گیری کانون، ثبت نام برای کلاس‌های آموزشی امداد و کمک‌های اولیه، گرفتن فشار خون و قند خون از دانشجویان، توزیع بروشور، برگزاری نمایشگاه عکس و جمع‌آوری کمک برای ارسال به سیل‌زدگان و … است.

برپایی این غرفه‌ها با استقبال دانشجویان دانشگاه مواجه شد.

یک دیدگاه