دیدار دبیران شورای هماهنگی کانون های چند دانشگاه کشور با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیران و نمایندگان شورای هماهنگی دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، شهید بهشتی‌، تربیت مدرس‌، خوارزمی‌، صنعتی خواجه نصیر‌، علم و صنعت و ایلام با مهندس محمد هادی عسگری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، در سالن گفتگوی معاونت فرهنگی این وزارت، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست که با هماهنگی شورای هماهنگی کانون‌های دانشگاه تهران برگزار شد‌، مواردی چون اصلاحات پیشنهادی در رابطه با آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی‌، جشنواره رویش و مسائل پیش آمده در ساختار وزارت علوم در رابطه با کانون‌های فرهنگی‌، مجمع‌های تخصصی کانون‌های فرهنگی کل کشور‌، رویداد‌های مشترک بین دانشگاهی‌، نشریات و رسانه مشترک کانونی برای حفظ دانش سازمانی کانون‌ها، ماموریت‌ها و اهداف کانون‌های فرهنگی در دانشگاه نسل چهار و تدوین مسیر آینده کانون‌ها با تکیه بر تجربه بیست ساله آن‌ها مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

در این جلسه علیرضا محمدی‌، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌، هنری‌، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران به همراه مسئولان ارکان شورای هماهنگی کانون‌ها حضور داشتند و به بیان مسائل‌، دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

یک دیدگاه