برگزاری دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی در دانشگاه تهران

دومین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی در روزهای «۹، ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حال برگزاری است.

این سمپوزیوم به میزبانی دانشگاه تهران و به همت انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی سراسر کشور و حمایت معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برای مشاهده کنداکتور برنامه ها می توانید به نشانی http://socialsymposium.ir/fa/news.php?id=10 مراجعه کنید.

یک دیدگاه