کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه آموزشی خانه نشریات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۴ و ۵ اردیبهشت سال جاری در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

این کارگاه با حضور مدرسان مجربی از جمله امیر هوشنگ قلندری (قالب‌های نوشتاری)، پژمان موسوی (روزنامه‌نگاری و خبر‌نویسی)، محمد علی کامفیروزی (حقوق نشریات)، سعید باباوند (گرافیک و صفحه‌آرایی)، برگزار شد و حدود ۸۰ تن از اعضای نشریات دانشجویی در این کارگاه‌ها شرکت کردند.

خانه نشریات اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران این کارگاه‌ها را به صورت مستمر برای توان‌افزایی فعالان حوزه نشریات دانشجویی برگزار می‌کند.

یک دیدگاه