دبیر کانون فرهنگی و اجتماعی کارکنان دانشگاه تهران منصوب شد

 دبیر کانون فرهنگی و اجتماعی کارکنان دانشگاه تهران طی حکمی از سوی مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، معرفی شد.

بهروز عبدالمالکی به پیشنهاد شورای مرکزی کانون فرهنگی و اجتماعی کارکنان دانشگاه تهران و طی حکمی از سوی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی، به مدت یک سال، به عنوان دبیر کانون فرهنگی و اجتماعی کارکنان دانشگاه تهران دانشگاه منصوب شد.

یک دیدگاه