مراسم شب وداع با شهید گمنام،دانشگاه تهران

photo_2016-11-26_20-48-54
دانشگاه تهران برگزار می کند:
مراسم شب وداع با شهید گمنام
زمان:شنبه ۶ آذر ۹۵
ساعت برگزاری مراسم ساعت ۲۰
مکان برگزاری مراسم:مسجد کوی دانشگاه تهران
در ضمن ورود برای عموم آزاد است…

یک دیدگاه