شماره نهم فصلنامه دانشجویی پاپریکا در دانشگاه تهران منتشر شد

شماره نهم فصلنامه انجمن علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان پاپریکا، منتشر شد.
در این شماره مطالبی چون مقالات علمی، تکنولوژی های نوین، دستاوردها، نوآوری در صنعت غذا و … در دسترس مخاطب قرار گرفته است.

علاقه مندان می توانند فایل این نشریه را از این نشانی https://t.me/AgriSSAU/917 دانلود کنند.
گفتنی است، برای ملاحظه نشریات را می توانید به سامانه نشریات مراجعه کنید.

یک دیدگاه