به مناسبت روز درخت‌کاری رئیس دانشگاه تهران در باغ‌موزه نگارستان دو اصله نهال غرس کرد

همزمان با روز درخت‌کاری، رئیس دانشگاه تهران با همراهی معاون فرهنگی و اجتماعی، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه و دو تن از واقفین دانشگاه تهران در باغ‌موزه نگارستان دو اصله درخت غرس کرد.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، در این زمینه گفت: «این دو فرهنگ یعنی وقف و درخت‌کاری از فرهنگ‌های خوب جامعه است که باید در ترویج و تقویت آن کوشید».


این درختان به یادبود واقفین دو مجموعه وقف شده به دانشگاه تهران، زنده یاد فتح‌اله عباد و مهندس غلامعلی ملول، غرس شدند.


گفتنی است، با توجه به بخشنامه دانشگاه تهران در حوزه مدیریت سبز و شناخته‌شدن این دانشگاه به عنوان دانشگاه سبز، روز درخت‌کاری و توجه به محیط زیست در دانشگاه تهران از اهمیت خاصی برخوردار است.

یک دیدگاه