میزبانی ۱۲ روزه مولوی از بزرگترین رخداد تئاتری کشور/ ۸ نمایش از آثار مرکز تئاتر مولوی به جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر راه یافت

یک دیدگاه