کلاس و مانور زلزله و ایمنی در دانشگاه تهران برگزار شد

یک دوره کلاس امداد و نجات و مانور ایمنی در برابر زلزله به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس ابوریحان و کانون دانشجویی هلال احمر پردیس با همکاری سازمان هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس شهرستان پاکدشت برای دانشجویان مستقر در خوابگاه، روزهای سوم و چهارم دی ما سال جاری برگزار شد.

برگزاری دوره‌های آموزش‌ همگانی ایمنی در برابر زلزله و آموزش امداد و نجات برای دانشجویان به ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه جهت آمادگی، از نظر روانی و جسمی برای مقابله با زلزله از اهمیت زیادی برخوردار است. دانشجویان، چه در محیط دانشگاه و چه در محیط منزل از جمله گروه های جامعه هستند که همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند.

آموزش و مانورهای مداوم و مستمر برای آمادگی این قشر در برابر زلزله به عنوان حلقه گم شده در چرخه مدیریت بحران زلزله در کشور اجتناب ناپذیر و امری ضروری است. بنابراین با توجه به ضرورت موضوع، جلسات مشترکی بین معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس با ریاست جمعیت هلال احمر و مسئول سازمان آتش نشانی شهرستان و کانون دانشجویی هلال احمر برگزار شد. پیرو مذاکرات صورت گرفته، کلاس آموزش امداد و نجات و برپایی چادرهای اسکان اضطراری، محل تریاژ، درمانگاه به دانشجویان آموزش داده شد و مانور زلزله در خوابگاه پسران برگزار شد.

یک دیدگاه