جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در دانشگاه تهران برگزار می شود

جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، توسط انجمن‌های علمی دانشجویی ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۲ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران آغاز به کار می کند.

جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با هدف ترویج علم و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه، ترویج فعالیت‌های بین‌ رشته‌ای در بخش‌های نمایشگاه دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی، برگزاری نشست‌های علمی-ترویجی، نمایشگاه علم در قاب هنر برگزار می‌شود.

در اختتامیه این جشنواره، به سه غرفه برتر نمایشگاه انجمن‌های علمی دانشجویی از نظر آشنایی عموم مردم و دانشگاهیان با نقش علم در زندگی جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. همچنین در اختتامیه این جشنواره به افراد برتر بخش UT_TED و آثار برتر بخش علم در قاب هنر جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

همچنین، یکشنبه ۲۷ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ نشست نگاهی فلسفی به رابطه علم و عموم مردم (علم و شبه علم) با حضور دکتر امیر محمد گمینی و دکتر حسین شیخ رضایی برگزار می شود.

در روز دوم جشنواره، دوشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ نشست چالش های ترویج علم با حضور دکتر اکرم قدیمی و دکتر عرفان خسروی برگزار خواهد شد.

شرکت در این برنامه ها برای عموم آزاد است.

گفتنی است، اختتامیه جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم، سه شنبه ۲۹ آبان، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

یک دیدگاه