برگزاری نشست بررسی حفاظت و مرمت دیوارنگاره صف سلام در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران

دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی-تخصصی گروه حفاظت ایکوم ایران با عنوان «حفاظت و مرمت دیوارنگاره صف سلام»،  دوشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار می شود.

با توجه به استقبال محققان، متخصصان و دانشجویان مرمت و باستان شناسی از بازدید این اثر و همچنین علاقه مندی به بررسی روند مرمت و مستند نگاری آن؛ این نشست با همکاری باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران و گروه حفاظت و مرمت آثار و ابنیه ایکوم با همکاری فتح الله نیازی (سرپرست کارگاه مرمت دیوارنگاره صف سلام فتحعیشاهی باغ موزه نگارستان، سرپرست کار گروه مدرن، عضو پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی و عضو کار گروه حفاظت آرایه های معماری و دیوارنگاره‌ها) برگزار می شود.

گفتنی است، این نشست در جهت معرفی این اثر کم نظیر در نشست‌های علمی و در میان متخصصان و دانشگاهیان صورت گرفته و شامل ۴۰ دقیقه سخنرانی فتح الله نیازی پیرامون نحوه مرمت این اثر، ۴۰ دقیقه پرسش و پاسخ حضار و ۳۰ دقیقه پخش فیلم خواهد بود.

به استناد بررسی های تاریخی و سبک های هنری،  نقاشی صف سلام فتحعلیشاهی احتمالا به سال ۱۲۴۸ ه.ق (۱۸۳۳ م.) به قلم میرزا محمدعلی نقاش و به فرمان کیکاووس میرزا (فرزند بیست و هشتم فتحعلی شاه و حاکم وقت قم) به تصویر کشیده شده است.

در این نقاشی دیواری که با تکنیک رنگ و روغن روی بستر گچ ترسیم شده و شامل ۵۴ قطعه و ابعادی وسیع در حدود ۲.۵×۲۰ متر است؛ طبق اسناد موجود تعداد ۱۵۰ نفر دیده می شده اند که در حین جدا کردن اثر از دیوار، بخشی از نقاشی تخریب می شود و امروز بخشی به جا می ماند که تعداد ۹۰ نفر در آن دیده می شود.

اهمیت این اثر، جدا از تکنیک هنری و ابعاد باشکوهش، وجه تاریخی و سیاسی آن است زیرا تمامی اولاد و احفاد فتحعلی شاه را در آن زمان ـکه هر یک از اقوام مختلف ایرانی و صاحب مناصبی سیاسی و حکومتی بودندـ با شمایل همگون، خلعت مخصوص، ذکر نام و به ترتیب سن و جایگاه و نسب به معرض نمایش گذاشته است.

شرکت برای عموم آزاد است.

یک دیدگاه