تعطیلی باغ موزه نگارستان و موزه مقدم به مناسبت اربعین حسینی

باغ موزه نگارستان و موزه مقدم دانشگاه تهران همزمان با فرا رسیدن اربعین شهادت امام حسین (ع)، سه شنبه ۸ آبان مصادف با ۲۰ صفر، تعطیل خواهند بود.

این دو موزه فرهنگی دانشگاه تهران از چهارشنبه ۹ آبان طبق روال گذشته پذیرای مخاطبان خواهند بود.

یک دیدگاه