نشست تاریخ و سینما در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد

نشست تاریخ و سینما با تلاش کانون مطالعات بینا رشته ای باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران با حضور دکتر مهدی رحیمیان بیان گذار نقد فیلم درایران و دکتر ویدا همراز، چهارشنبه ۲ آبان در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر همراز در مورد مبانی نظری در حوزه تاریخ و سینما که زمینه فعالیت میان رشته ای را با حوزه های مختلف رسانه ای برقرار می کند سخنرانی کرد.

در ادامه، دکتر رحیمیان با این مقدمه سخنرانی خود را آغاز کرد که سینمای قصه گوی امروز بیش از ۱۲۰ سال عمر ندارد و قابلیت سینما، فیلم و تاریخ همواره به بی توجهی تاریخ نگاران سنتی مرتبط بوده است.

وی افزود: همواره بین سنت گرایان و مدرنیته جدال بوده است. شک تاریخ دانان سنت گرا به فیلم و مقوله سینما بیشتر ریشه در این ذهنیت دارد که سینما نمی تواند وقایع تاریخی را آن طور که هست به تصویر بکشد و از واقعیت دور است. تاریخ و سینما دارای بسترهایی است از جمله بسترهای سینما و تاریخ، سینمای تاریخ نگر و …

دکتر رحیمیان ادامه داد: تاریخ با محدودیت همراه است، زیرا نمی توانیم اطمینان داشته باشیم، مفهوم حقیقت تاریخی چگونه رمز گشایی می شود و توسط واژه مکتوب، به فیلم های تاریخی مبدل می شود.

وی در ادامه از تفاوت موجود بین رویکرد فیلم سازان مطرح در جهان پرداخت: فیلم (توهم بزرگ) از رنو آر، که سعی داشته با واقعیت تاریخی همخوانی داشته باشد اما به بازسازی پدیده تاریخی نیز پرداخته است. همینطور دیدگاه الکساندر الیور استون که بیشتر به بخش های روحی روانی شخصیت تاریخی توجه داشت. همچنین اطلاعات و آگاهی ما از تاریخ بردگی بیشتر با فیلم هایی که به موضوع بردگی پرداخته است مرتبط می شود.

در پایان این نشست پرسش و پاسخ بین اساتید و حاضران در جلسه برگزار شد.

یک دیدگاه