به همت دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ دوره آموزشی «سواد رسانه ای» برگزار شد

دوره دو روزه آموزشی «سواد رسانه ای» به همت دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۵ و ۶ آبان ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

این دوره ویژه کارشناسان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه یک کشور برگزار شد.

در اختتامیه این دوره، دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر زهرا پارساپور مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، به گفت و گو با کارشناسان فرهنگی و اجتماعی پرداختند و نقطه نظرات آنها را دریافت کردند و درباره روند پیگری هر کدام توضیحاتی ارائه کردند.

در این مراسم دکتر غفاری ضمن تشکر از دست اندرکاران و کارشناسان شرکت کننده در این دوره آموزشی، در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: ضرورت توجه به سواد رسانه ای، یک ضرورت تام است. هرچه ما بتوانیم آمادگی و اشراف بیشتری در این زمینه به دست آوریم و آمادگی بیشتری را در کسانی که کمتر با این عرصه و حوزه مانوس بوده اند و نتوانسته اند مهارت های مربوط به آن را فرا بگیرند و خودشان را به آن عادت دهند، می توان گفت به نوعی توانسته ایم به سرمایه های آن ها بیافزاییم.

وی در ادامه افزود: امروزه وقتی که صحبت از سرمایه های فرهنگی، داشته های فرهنگی یک فرد می شود، بخشی از آن به قابلیت های فرد در عرصه و حوزه سواد رسانه ای مربوط می شود.

سپس، دکتر قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی سخنانی گفت: چالش امروز ما در دانشگاه ها، چالش ارتباط با مخاطب است. اگر بنا است ما پیرو بنیان گذار انقلاب باشیم، باید راز و رمز بیان عرفانی را کشف کنیم. ما در حوزه فرهنگ از دانشگاه انتظار نداریم که همان کاری را که نهادهای عمومی در بیرون دانشگاه انجام می دهند آن ها هم انجام بدهند. وجه تمایز ما با نهادهای متصدی، متولی و مدعی امر فرهنگ این است که ما باید با نگاه پژوهش مدارانه حاصل تحقیق، حاصل اندیشه، حاصل علم و در واقع حاصل سواد فرهنگی در این خاستگاه با مخاطبانمان حرف بزنیم.

همچنین، دکتر زهرا پارساپور مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی به برنامه آموزش کارشناسان در فضای مجازی در قالب طرح ۹۹۹ و نیز کارگاه ها و اردوهای آموزشی طراحی شده از سوی این دفتر اشاره کرد.

وی در ادامه به توضیح درباره زیست دوگانه نسل امروز در فضای حقیقی و مجازی پرداخت به گونه ای که برای برنامه ریزی فرهنگی باید حضور دانشجو را در فضای مجازی و نقش این فضا را در مصرف فرهنگی آنان لحاظ کرد. فضایی که قادر است بر روی هویت فردی، سبک زندگی، تعریف او از خانواده و دوستان، نوع ارتباط او با اطرافیان و نیز روایت او از زیست جهان خود تاثیر بگذارد.

عناوین کارگاه های این دوره آموزشی شامل: شناخت رسانه و انواع آن، شناخت رسانه های جدید، فرصت ها و تهدیدها، استفاده از فضای مجازی، حقوق رسانه، تحلیل محتوای رسانه و اخلاق رسانه بود که توسط دکتر منتظر قائم، دکتر طباطبایی، دکتر خویی و دکتر فرقانی تدریس شد.

در پایان این مراسم به شرکت کنندگان در دوره گواهی حضور اعطاء شد.

یک دیدگاه