کانون مطالعات بینارشته ای دانشگاه تهران با همکاری سایر نهادهای علمی فرهنگی برگزار می‌کند؛ همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران

همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران به همت کانون مطالعات بینارشته ای باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران با همکاری سایر نهادهای علمی فرهنگی، آذرماه ۱۳۹۷ در باغ موزه نگارستان برگزار می شود.

این همایش با هدف بازشناسی موقعیت قراخانیان در ربط با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی (تعاملات فرهنگی و تمدنی جهان ایرانی ـ اسلامی با جامعه و حکومت قراخانیان) برگزار می شود.

در سطوحی فراتر، این همایش در پی بررسی و بازشناسی پیوندهای تاریخی ایران با آسیای مرکزی در زمینه های فرهنگی، ادبی، زبانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در یک بازه زمانی چهار سده ای منتهی به حمله مغولان است.

بیشینه قلمرو قراخانیان در حال حاضر شامل بخش هایی از قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، روسیه، چین و مغولستان است، کشورهایی که عمده آنان همسایگان و محیط پیرامونی ایران هستند و مناسبات ایران و این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است.

افزایش آگاهی از تاریخ مناسبات ایران و قراخانیان در وجوه گوناگون، سرمایه ای برای ارتقای مناسبات کنونی ایران با شمار زیادی از همسایگان و شرکای منطقه ای و فرامنطقه ای، چه در سطوح سیاسی و چه مردمی است. پذیرش مقالات در چارچوب تحقق هدف فوق صورت خواهد گرفت.

مقالات در چهار محور اصلی سیاست و ملک داری، جامعه و مردم، اقتصاد، فرهنگ و دین پذیرفته می شود.

گفتنی است، آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷ است.

 محور اول: سیاست و ملک داری

• نظام و ساختار سیاسی

• آموزه ها و ادبیات سیاسی

• تاریخ سیاسی و نظامی قراخانیان در ربط با حکومت های ایرانی

 محور دوم: جامعه و مردم

• زیر ساخت های مقوم پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک مردمان آسیای مرکزی با ایران فرهنگی

• ساختار اجتماعی، آداب و رسوم، سنت ها

• گروه های اجتماعی

• مهاجرت ها

• سبک های زندگی شهری و روستایی

• کوچرویی

• پیوندهای اجتماعی ایران و قلمرو قراخانیان

• قراخانیان و فرایند ترکی سازی در آسیای مرکزی

 محور سوم: اقتصاد

• ساختار اقتصادی

• شیوه های تولید

• جاده ابریشم

• پیوندهای اقتصادی با ایران و دیگر جوامع مسلمان،

• زیرساخت های پیوندها و همگرایی اقتصادی

 محور چهارم: فرهنگ و دین

• ساختار فرهنگی

• زبان و ادب فارسی

• آیین ها، ادیان و مذاهب

• تبادلات فرهنگی

• تبلیغ دین اسلام

• استمرار و تغییرات فرهنگ ایرانی و اسلامی

• معماری و هنرها

• تحولات زبانی

• دانش ها

• تاریخ نویسی فارسی

• پیوندهای دینی و آیینی ایران و قلمرو قراخانیان

• مواریث مشترک ایرانی- ترکی در قلمرو قراخانی

از کلیه محققان و متخصصان تاریخ علاقه مند به مطالعات  دوران قراخانیان دعوت می شود، چکیده مقالات خود را به  نشانی ایمیل info@ishistory.ir ارسال کنند.

یک دیدگاه