دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران معاون دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی شد

با حکمی از سوی دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی، احسان محمدی، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران معاون دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی شد.

احسان محمدی دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با حکمی از سوی دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی، به سمت معاون دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی منصوب شد. وی دانش‌آموخته روابط بین الملل و حقوق بین الملل دانشگاه کارلتون کانادا و دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه است.

از سوابق این فعال فرهنگی و بین المللی و نماینده کانون های فرهنگی دانشگاه تهران می‌توان به رئیس مرکز امور بین‌الملل و تشریفات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، قائم مقام مدیرکل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسس و رئیس انجمن فرهنگ ایران در کانادا، مشاور نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دبیر انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران، دبیرکل و سخنگوی سخنگوی تشکل های فرهنگی دانشگاه تهران، دبیر کانون مطالعات بین المللی دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره شورای هماهنگی مسلمانان کانادا، عضو هیئت مدیره کمیته میان فرهنگی در کانادا، مشاور رییس دولت دانشجویان دانشگاه کارلتون کانادا، مشاور دستگاه ها در امور اطلاع رسانی و بین الملل، و ریاست و دبیری کنفرانس ها و رویدادهای متعدد بین المللی علمی، فرهنگی و دیپلماتیک … اشاره کرد.

جوان ایرانی برتر خارج از کشور، نامزدی جایزه جهانی یونسکو، دانشجوی نمونه، تشکل برتر کشور در جشنواره رویش و … از جمله جوایز و عناوین بین المللی و ملی است که تاکنون به وی اعطا شده است.

لازم به ذکر است مجمع شهرداران آسیایی، مجمعی بین المللی است که سال ۲۰۰۸ با هدف ترغیب و کمک به همکاری میان شهرها، شهرداری ها و دولت های محلی، تقویت مدیریت شهری از طریق همکاری های دوجانبه و چندجانبه، ارتقا دسترسی به توسعه پایدار شهری و … تاسیس شده است. تهران، استانبول، بانکوک و هایکو به ترتیب ریاست دوره های اول تا چهارم را برعهده داشته اند و ریاست دوره ای آینده با غازی عینتپ خواهد بود.

یک دیدگاه