اهداى کتب کمک درسى به مدارس استان سیستان و بلوچستان از سوی دانشگاه تهران

کانون جهادى السابقون باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، ضمن رایزنى با کانون فرهنگى آموزشی قلمچى، کتب اهدایى براى مدارس تحت پوشش اردوهاى آموزشى کانون جهادى السابقون را ارسال می‌کند.

فعالیت محورى کانون جهادى السابقون برگزارى اردوهاى آموزشى براى دانش‌آموزان کوشا در مدارس دبیرستان استان سیستان و بلوچستان است. در راستاى تقویت بنیه علمى دانش‌آموزان تحت پوشش این کانون، ضمن رایزنى با انتشارات کتب کمک درسى، کتاب‌هاى اهدایى براى مدارس دانش آموزان ارسال می‌شود.

این بار نیز با همکارى مسئولانه کانون فرهنگى آموزش قلمچى، امکان ارسال ۵۶ کارتن کتاب کمک درسى دوره دوم متوسطه با اهمیت بیشتر به نظام جدید، (یعنى پایه دهم، یازدهم و دوازدهم) براى بسیارى از مدارس تحت پوش فراهم آمد.

 

یک دیدگاه