بازدید معاون فرهنگی دانشگاه از چهاردهمین نمایشگاه مهر

دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه از چهاردهمین نمایشگاه آشنایی با خدمات، برنامه ها و دستاوردهای حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی بازدید کرد.
در این بازدید که روز سه شنبه ۹۵/۸/۴ صورت گرفت دکتر سرسنگی از غرفه های نمایشگاه بازدید و با دانشجویان مستقر در غرفه تشکل ها، کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشجویی به گفت و گو پرداخت واز نزدیک در جریان دیدگاه ها و نقطه نظرات آنان قرار گرفت.

تصاویری از این بازدید:

یک دیدگاه