نشست نقد و بررسی کتاب «ملاحظات و محاکمات» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های هویت فرهنگی در آیینه دیپلماسی ایرانی توسط کانون مطالعات بینا‌رشته‌ای باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران،  سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود.

در این نشست با نیم‌نگاهی انتقادی به‌ جلد هفتم کتاب «مجموعه رسائل و لوایح تحدید حدود ایران و عثمانی» با عنوان ملاحظات و محاکمات؛ سیاست خارجی و شرایط حاکم بر مناسبات بین‌المللی در عصر صفویه و قاجاریه و آگاهی نخبگان و سیاست‌گذاران داخلی از تعاملات بین‌المللی در آن دوران، به بحث گذاشته می‌شود.

این برنامه با حضور نصرالله صالحی (مصحح کتاب و استاد تاریخ معاصر)، منصور صفت‌گل (استاد گروه تاریخ دانشگاه‌تهران)، کاوه بیات (پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر ایران)، گودرز رشتیانی (استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران) برگزار خواهد شد.

با توجه به حساسیت‌های حاکم بر مناسبات بین‌المللی و نقش آگاهی تاریخی در موفقیت سیاست خارجی امروز کشور، برگزارکنندگان امیدوارند با تداوم برپایی چنین برنامه‌هایی به افزایش دانش و خرد فرهنگ سیاسی در جامعه معاصر ایران کمک کنند. انتخاب عنوان این نشست‌ها نیز، ناظر به اهداف و دغدغه‌های برگزارکنندگان در علت‌یابی کامیابی‌ها و ناکامی‌های سیاست خارجی در ایران معاصر است.

گفتنی است، با هدف گسترش آگاهی و تقویت نقد عالمانه‌ سیاست خارجی در ایران، شرکت در این برنامه و سایر نشست‌های مشابه برای عموم علاقه‌مندان آزاد اعلام شده تا گروه پرشماری از مخاطبان فرصت بهره‌گیری از نتایج آن را به دست آورند.

یک دیدگاه