برگزاری انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران

انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری به‌صورت الکترونیک، برگزار خواهد شد.

بر این اساس، اسامی کاندیداها و دانشجویانی که می‌توانند به شورای مرکزی هر کانون رأی دهند (دانشجویانِ عضو کانون‌ها)، باید به مرکز انفورماتیک اعلام تا امکان برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم شود، ضروری است دبیران کانون‌ها و دانشجویان حائز شرایط در اسرع وقت برای اعلام کاندیداتوری شورای مرکزی کانون‌ها تا تاریخ ۸ اردیبهشت اقدام کنند.

بر همین اساس مقتضی است دبیران کنونی، اسامی کاندیداهای خود را طبق فرم پیوست به معاونت فرهنگی دانشجویی تا تاریخ ۵ اردیبهشت اعلام تا کاندیداها بتوانند برای ثبت‌نام و کاندید شدن حداکثر تا تاریخ ۸ اردیبهشت اقدام کنند.

لازم به توضیح است با توجه به ضرورت استعلام آموزشی و انضباطی این زمان قابل تمدید نمی‌باشد.

دانشجویان کانون‌های پردیس و دانشکده‌ها جهت ثبت‌نام می‌توانند به معاونت فرهنگی و دانشجویی پردیس/ دانشکده خود و دانشجویان عضو کانون‌های باشگاه دانشجویان به دفتر کانون‌های فرهنگی باشگاه دانشجویان مراجعه نمایند.

یک دیدگاه