برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری به‌صورت الکترونیک، برگزار خواهد شد.

بر این اساس،  کاندیداها و دانشجویان حائز شرایط که علاقه‌مند به عضویت در شورای مرکزی انجمن های علمی می‌باشند می‌توانند جهت ثبت‌نام با مدیر گروه دانشکده خود و یا به معاونت فرهنگی دانشجویی پردیس/ دانشکده خود مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است زمان ثبت‌نام کاندیداتوری تا تاریخ ۸ اردیبهشت می‌باشد و با توجه به نیاز به استعلام آموزشی و انضباطی از طرف پردیس/ دانشکده قابل تمدید نمی‌باشد.

 

یک دیدگاه