اعلام نتایج انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

نتایج انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه تهران اعلام شد. طبق تصمیم اتخاذ شده و رعایت مفاد شیوه‌نامه ابلاغی انتخابات نمایندگان مدیر مسئول نشریات دانشگاه تهران و با توجه به عدم کسب حد نصاب آرای مأخوذه در مرحله قبل، مرحله تجدید انتخابات مذکور، شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ در باشگاه دانشجویان برگزار شد.

نظر به استقبال شرکت‌کنندگان در انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه تهران، این انتخابات یک ساعت تمدید شد و در نهایت، با توجه به پایان ساعت انتخابات و شمارش آرای اخذ شده در حضور کمیته اجرایی و کمیته نظارت و نیز کاندیداها و نمایندگان کاندیداهای حاضر نتایج انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به شرح ذیل اعلام می‌شود:

.

۱ – مهسا صفرزاده قره لر، به عنوان عضو اصلی

۲- محمد حسن احمدی، به عنوان عضو اصلی

۳- محمد سعید صفاری آشتیانی، به عنوان عضو علی‌البدل

.

افراد مذکور با کسب  بالاترین رأی به دست آمده معرفی شدند.

 

یک دیدگاه