نشست جهانی رهبران آینده محیط زیست برگزار شد

کنفرانس بین‌المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه و نشست جهانی رهبران آینده محیط زیست، یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در حاشیه این همایش، گفت: این کنفرانس به مدت سه روز در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می‌‌شود. در این کنفرانس بین‌المللی ۳۹ شرکت‌کننده خارجی از ۳۹ کشور جهان حضور پیدا کرده‌اند.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های دانشجویان، فعالیت‌های علمی است که در صورت انجام، تبعات خوبی به همراه خواهد داشت که خوشبختانه امروز تشکل‌های علمی دانشجویی در دانشکده منابع طبیعی فعالیت‌های علمی مختلفی انجام می‌دهند که برگزاری این کنفرانس، یکی از نمونه‌های این تلاش‌ها به شمار می‌رود.

در ادامه مراسم افتتاح این کنفرانس، دکتر حسین آذرنیوند رئیس دانشکده منابع طبیعی و دبیر کنفرانس بین‌المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، در سخنانی هدف از برگزاری این کنفرانس را برقراری پل ارتباطی بین دانشجویان دانشگاه‌های کشور با دانشجویان سایر دانشگاه‌های جهان در راستای افزایش فعالیت‌های زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی با به کارگیری آخرین یافته‌های علمی دانست و گفت: حفظ محیط زیست، آلودگی‌های زیست محیطی، بیابان زدایی، آبخیزداری، جنگلداری، شیلات و مهندسی چوب و کاغذ از مهمترین محورهای این کنفرانس است که در قالب سخنرانی و مقاله ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: دانشجویان این دانشگاه، رهبران آینده محیط زیست به شمار می‌روند و خوشبختانه انجمن‌های علمی دانشکده، فعالیت‌های علمی مختلفی در حوزه محیط زیست، شیلات، چوب‌شناسی و غیره انجام می‌دهند.

در ادامه، دکتر حسن خسروی دبیر علمی کنفرانس هم با اشاره به مجموع ۳۹۷ مقاله ارائه شده، گفت: از بین ۳۹۷ مقاله ارائه شده با نظر هیئت داوران حدود ۳۰۰ مقاله پذیرش شده است که از این مقدار ۳۰ درصد به صورت ارائه شفاهی خواهد بود و مابقی به صورت پوستر و در مدت سه روز ارائه خواهد شد.

 

یک دیدگاه