آغاز به کار چهاردهمین نمایشگاه مهر دانشگاه تهران

چهاردهمین نمایشگاه آشنایی با خدمات،برنامه ها و حوزه معاونت فرهنگی،حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه روز یکشنبه مورخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ با حضور آقای دکتر به نژاد معاون دانشجویی، آقای مهندس عسگری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی،آقای دکترمقدس رئیس مرکز بهداشت دانشگاه و اقای پیروی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه آغازو جمعی از مدیران و دانشجویان آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این رویداد، دکتر به نژاد دانشگاه تهران، در سخنانی با بیان اهمیت و ضرورت برگزاری چنین نمایشگاه هایی  ودر خصوص ضرورت توجه به سلامت جسم و روان و سایر امور فرهنگی و فوق برنامه توضیحاتی ارائه نمودند.

شایان ذکر است در این رویداد، دانشجویان ابتدا با تشکیل پرونده سلامت مورد پایش پزشکی قرار گرفته و سپس از بخش های مختلف نمایشگاه توانمندی های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران بازدید می کنند.

در این نمایشگاه، بخش های مختلف از جمله نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مرکز مشاوره، امور خوابگاه ها، تشکل های دانشجویی، تربیت بدنی و امور دانشجویی حضور دارند. همچنین از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مرکز آموزش و توسعه فرهنگی، باغ موزه نگارستان، موزه مقدم، نشریات دانشجویی، کانون های فرهنگی هنری، انجمن های علمی دانشجویی و کارت دانشجویی بین الملی از جمله بخش های حاضر در نمایشگاه هستند که به بیان فعالیت ها و معرفی خود به دانشجویان ورودی جدید اقدام می نمایند.

این نمایشگاه تا روز ۵ آبان به کار خود ادامه خواهد داد.

تصاویری از این نمایشگاه:

یک دیدگاه