دو دانشجوی دانشگاه تهران در جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شدند

مسعود یوسفی و انوشه کفاش دانشجویان رشته محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  و عضو انجمن علمی دانشجویی محیط زیست این دانشگاه، در طرحی با موضوع تغییرات اقلیمی و اثرات آن در ایران برگزیده نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی شدند.

مراسم تجلیل و تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی با حضور دکتر عبدالرضا باقری قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر فاطمه مهاجرانی سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

یک دیدگاه