کارگاه ایده‌پردازی در حوزه هوایی در دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه ایده‌پردازی در حوزه هوایی از سری کارگاه‌های زیر مجموعه جشنواره ایده‌پردازی هوایی و هوانوردی با حضور دکتر حسین پور فرزانه، ۳ آبان ۱۳۹۶ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

در این کارگاه در رابطه با نحوه ایده‌پردازی و انواع آن گفت‌وگو شد؛ دکتر حسین پور فرزانه در بخشی از کارگاه، گفت: ایده‌پردازی مبتنی بر سه روش براساس طراحی و براساس راه‌اندازی کسب کار است و روش سوم برای ایده‌پردازی تلفیق دو روش به طور ترکیبی است که به آن روش ادراکی می‌گویند. طراح و ایده‌پرداز در کنار هم کار می‌کنند و کار هر دو با ارزش است و در حقیقت ایده‌پردازان خط شکن هستند.

وی افزود: نکته دیگری که در ایده‌پردازی باید در نظر داشت اهمیت رویا‌پردازی است، یک ایده‌پرداز نباید خود را محدود کند و از به زبان آوردن ایده خود واهمه داشته باشد بلکه با توصیف ایده خود هر چند که به نظر ناممکن برسد می‌تواند افق‌های جدیدی در طراحی و ساخت یک محصول جدید ایجاد کند.

همچنین مهدی تاج پور، دبیر جشنواره ایده‌پردازی هوایی و هوانوردی با اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه‌ها، گفت: این سری کارگاه‌ها برای این است که شرکت‌کننده با مفهوم ایده و همچنین مراحل ساخت و پرورش‌دادن ایده خود تا آغاز راه‌اندازی به طور کامل آشنا شود و در انتها برای پرورش‌دادن یک ایده خوب آمادگی داشته باشد.

گفتنی است، جشنواره ایده‌پردازی هوایی و هوانوردی توسط انجمن‌های علمی دانشجویی کارآفرینی و علوم و فنون و ستاد توسعه دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

نشانی‌هایی که می‌توان از کارگاه‌ها و همچنین اخبار جشنواره اطلاعاتی به‌دست آورد:

https://ideasbazar.ut.ac.ir

https://t.me/ut_ideasbazar

https://eventcenter.ir/ideasbazarut

یک دیدگاه