برگزاری اولین کارگاه تخصصی توانمندسازی کانون‌های دانشگاه تهران

اولین کارگاه تخصصی توانمندسازی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران، پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ در باغ‌موزه نگارستان برگزار می‌شود.

پذیرش این کارگاه از ساعت ۸:۳۰  آغاز می‌شود و کارگاه ساعت ۹ صبح آغاز به کار خواهد کرد. اولین کارگاه تخصصی توانمندسازی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران در دو بخش برگزار خواهد شد.

این کارگاه شامل جلسه پرسش و پاسخ با حضور دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی و دکتر محمدعلی زارع چاهوکی مدیر کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران و کارگاه گزارش‌نویسی و طرح‌نویسی خواهد بود. مدرس این کارگاه کریم پورمرجان از کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

اولین کارگاه تخصصی توانمندسازی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران ویژه اعضای شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران تدارک دیده شده و در پایان کارگاه، گواهی شرکت در این کارگاه برای شرکت‌کنندگان صادر خواهد شد.

یک دیدگاه