مستر کلاس پروفسور بیه در هفته پرفورمنس ایران

پروفسور بیه ۱۳ مهر ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تئاتر مولوی مستر کلاس برگزار می کند.
موضوع این مستر کلاس «میادین نمایش در پاریس قرن هفده و هجده. تفکری در حوزه شهر و تئاتر دیروز و امروز» است. در این مستر کلاس مباحث جدیدی در حوزه ارتباط اجرا و شهر مطرح خواهد شد و تصاویری مرتبط با این مباحث نمایش داده می شود. هزینه شرکت در این مستر کلاس برای دانشجویان ۲۰ هزار تومان و برای دیگر شرکت کنندگان ۳۰ هزار تومان است.
هفته پرفورمنس ایران توسط مرکز تئاتر مولوی، موسسه فانوس هنر پارس و پژوهشکده تاریخ هنر و اجرای دانشگاه پاریس تائتر در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ مهر ماه برگزار می شود.

خرید بلیت:
www.tiwall.com
برای اطلاعات بیشتر با شماره های
۸۸۳۱۹۲۷۰
۰۹۳۳۹۰۷۶۱۸۷
تماس بگیرید.

یک دیدگاه