سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تیتر۱۰

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه تهران، به نقل از دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، با اعلام نامزدهای دریافت جوایز جشنواره تیتر۱۰، رقابت بین بیش از ۳۷ هزار اثر و نشریه دانشجویی کشور به ایستگاه آخر رسید. در بین ۲۶۸ نامزد پنج بخش جشنواره، ۶۱ دانشگاه دارای نامزد هستند که ۵۸.۹۶ درصد نامزدها متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، ۳۶.۵۶ درصد نامزدها متعلق به دانشگاه‌های وزارت بهداشت و ۴.۴۸ درصد نامزدهای دریافت جوایز نیز به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارند.

بر اساس این گزارش، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۳۱، ۳۰ و ۲۷ نامزد بیشترین سهم را در بین نامزدهای جشنواره تیتر۱۰ دارند.

از مجموع آثار دریافتی ۴۸.۸۷، ۴۵.۳۲ و ۵.۸۱ درصد آثار به ترتیب متعلق به دانشگاه‌های وزارت بهداشت، دانشگاه‌های وزارت علوم و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بودند.

در جداول ذیل سهم هر دستگاه و دانشگاه از نامزدهای دریافت جوایز جشنواره تیتر۱۰ را مشاهده می‌کنید.

یک دیدگاه