تعطیلی نمایش های مرکز تئاتر مولوی به مناسبت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی به مناسبت شهادت امام محمدباقر (ع) نمایش «بوفالوی آمریکایی» به کارگردانی مریم میرعابدی در روز دوشنبه ۶ شهریور ماه و نمایش «وقتی ما تیارت کار می کنیم» به کارگردانی پریناز لطف الهی در روز دوشنبه ۶ شهریورماه و نمایش «فالومی» به کارگردانی کورش سلیمانی در روز سه شنبه ۷ شهریورماه اجرا نخواهند داشت.

یک دیدگاه