افتتاح نمایش «مفیستو» در تالار مولوی

مراسم افتتاح نمایش «مفیستو» به کارگردانى دکتر مسعود دلخواه، با حضور دکتر مجید سرسنگى معاون فرهنگى دانشگاه تهران و دکتر اکبر عالمى، دکتر محمد رضا خاکى وجمع دیگری  از اساتید هنر، پنجشنبه ٨ تیر در تالار مولوى برگزار شد.

دکتر مجید سرسنگى، معاون فرهنگى دانشگاه تهران، در مراسم افتتاح نمایش مفیستو به کارگردانى دکتر مسعود دلخواه، عصر پنجشنبه ٨ تیر در تالار مولوى، طى سخنانى گفت: در چهار سال گذشته دولت آقاى روحانى، هنرمندان صبورى کردند و با دولت همراهى کردند، ما مى دانیم به دلیل شرایطى که در کشور بود و اولویت هایى که در حوزه اقتصاد و تنش زدایى سیاست هاى داخلى و خارجى وجود داشت، خیلى از مطالبات هنرمندان تحقق پیدا نکرد و خیلى از وعده هایى که در حوزه فرهنگ و هنر داده شد متاسفانه به سرانجام نرسید. امیدواریم در چهار سال دوم ریاست جمهورى آقاى روحانى بخش فرهنگ و هنر بیشتر دیده شود و خصوصا وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامى بتواند به نقش خود براى حمایت از فعالیت هاى فرهنگى هنرى بیشتر توجه کند.

دکتر سرسنگى در بخش دیگرى از سخنانش، به وضعیت تئاتر دانشگاهى اشاره و اظهار کرد: متاسفانه تئاتر دانشگاهى ما مدتى است که دچار افول شده است کسانى که در این ٣٠ سال گذشته درگیر تئاتر دانشگاهى بوده اند مى توانند اذعان کنند که متاسفانه ما در سال هاى اخیر یک دوره فطرت را در تئاتر دانشگاهى داریم هم در حوزه گروه هاى آموزشى تئاتر و هم در حوزه تولیدات تئاتر دانشجویى.

امیدواریم که کسانى که مسئولیت دارند در این حوزه توجه کنند اگر ما بخواهیم تئاتر خوبى در این کشور داشته باشیم و تئاتر توسعه یافته اى داشته باشیم بدون توجه به تئاتر دانشگاهى این امر محقق نخواهد شد.

وى در پایان افزود: پروژه مفیستو یکى از کارهاى خوبى است که تئاتر مولوى با همکارى بسیار صمیمانه اى که دکتر مسعود دلخواه استاد خوب تئاتر کشورمان داشته، انجام داده است.

به گفته مدیریت تالار مولوى، طى فراخوانى، ٧٠٠ جوان از سراسر ایران اعلام آمادگى کردند که حدود ۴٠ نفر از آنان در مفیستو هنرنمایى مى کنند و تعداد دیگرى در آلبوم هنرمندان تالار مولوى قرار گرفته اند که در پروژه هاى دیگر از هنر آنها استفاده خواهد شد.

یک دیدگاه