فراخوان دهمین جشنواره ملی حرکت

دهمین جشنواره‌ی ملی حرکت «ویژه فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی دانشجویان» در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ برگزار می‌شود. دستورالعمل اجرایی این جشنواره از اینجا قابل دسترس است. مهمترین نکات در این جشنواره موارد زیر می‌باشد:

الف) هر انجمن علمی، گروه دانشجویی یا هر دانشجو می‌تواند آثار خود را که در فاصله‌ی زمانی خرداد ۹۵ تا اردیبهشت ۹۶۶ انجام شده باشد، را به جشنواره ارسال نماید.

ب) حوزه‌های رقابتی شامل انجمن علمی، فعالیت علمی خلاقانه، نشریه‌ی علمی، مسابقه‌ی علمی، پژوهش، فضای مجازی، کتاب، اختراع و کارآفرینی می‌باشد که شرایط عمومی و اختصاصی آن به‌ترتیب در بندهای ۸-۲ و ۸-۳ دستورالعمل اجرایی ذکر شده است.

ج) آخرین مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ بوده و لازم است آثار به ایمیل  harekat.ut@gmail.com ارسال شود.

د) نمونه فرم گزارش نویسی جشنواره در اینجا قابل دسترس است.

ه) فرم‌های داوری این جشنواره در اینجا قابل دسترس است.

یک دیدگاه